Hyppää sisältöön

Palvelut yleisesti

Kokonaisvaltaiseen palveluvalikoimaan kuuluvat monipuoliset backoffice- ja helpdesk -palvelut (kolmella kielellä, pidennetty virka-aika), kokonaisvaltaiset IFRS2-kulukirjausten laskenta- ja raportointipalvelut sekä optioiden ja osakepalkkioiden hallinnointi-, suojaus- ja toteutuspalvelut. Ensimmäistä kertaa listayhtiön saatavilla on koko palveluketju yhdeltä luukulta – kannustimien suunnittelu, liikkeeseenlasku, hallinnointi, toteutus ja varainhoito. Evli- ja Alexander-konsernien paras tietämys ja kokemus yhdistyy näin saumattomaksi kokonaispalveluksi asiakkaalle.

Kokonaisvaltainen ulkoistuspalvelu

EAM tarjoaa palveluitaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti yksittäisistä laskelmista tai arvostuksista kannustusjärjestelmien kokonaisvaltaiseen ulkoistukseen. Tällöin EAM ottaa vastuun kaikista toimista aina kannustimen realisointiin asti – huomioiden yhä kasvavan ja alati muuttuvan sääntelyn, liittyen mm. suojaus-, sisäpiiri-, raportointi- sekä verotusasioihin. Säilytys- ja välityspalveluiden osalta EAM tukeutuu Evli Pankki Oyj:n palveluihin, jonka lukuun EAM sidonnaisasiamiehenä toimii.

IFRS2 Palvelut

IFRS 2 -kulukirjausstandardi määrittää useita osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien tiedonantovaatimuksia, joiden tarkoituksena on avata tilinpäätöksen käyttäjille, eli sijoittajille:

• käytössä olevien osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien luonne ja laajuus,

• osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien käyvän arvon laskemistapa sekä laskennassa käytetyt oletukset ja parametrit, sekä

• osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien perusteella kirjattavien kulujen vaikutus yhtiön tilinpäätökseen.

EAM tarjoaa palvelunaan IFRS 2 -kulustandardi mukaisen, standardin yllä kuvatut tiedonantovelvollisuudet täyttävän, raportoinnin kokonaispakettina, sisältäen käyvän arvon laskennan, kulujaksotuksen sekä raportoinnin osavuosikatsauksiin ja tilinpäätöksiin avaimet käteen periaatetta noudattaen.

uutisliitteen kuva

Kysy lisää

Pertti Helaniemi
Managing Director

+358 9 4766 9421

LinkedIn

pertti.helaniemi@eam.fi

Tarvitsetko apua? EAM Help Desk auttaa!

+358 9 4766 9931

Palvelemme arkisin klo 10-16

GMT+2

Varaa aika! Me soitamme sinulle
Ajanvaraus
Lähetetyt tiedot

Ajankohta:

Puhelinnumero:

E-mail:

juu

Virhetilanne

EAM on osa Evli-konsernia

Evli on sijoittamiseen erikoistunut aito yksityispankki, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varainhoidossa.

Kuva