Takaisin

Evl-lakimuutos: Osakepalkkion verovähennys edellyttää aitoa kulua

Evl-lakimuutos: Osakepalkkion verovähennys edellyttää aitoa kulua

Hallitus on antanut esityksen HE 176/2008 elinkeinoverolain ns. IFRS-yhteensovituksesta, jonka yhteydessä hallitus esittää säännöksiä myös yritysten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien verotukseen. Hallituksen esitys annettiin 24.10.2008 ja sen odotetaan tulevan eduskuntakäsittelystä, niin että muutoksia olisi tarkoitus soveltaa ensi kerran vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.

Keskeisenä ajatuksena aidon kustannuksen tuoma vähennysoikeus

Keskeisenä ajatuksena hallituksen esityksessä on, että listayhtiöiden tulisi hankkia kassavaroillaan omia osakkeitaan pörssistä ja antaa sitten näitä työntekijöilleen, mikäli yhtiöt haluavat saada vähennyksen verotuksessaan. Vähennysoikeus rajattaisiin kuitenkin osakkeiden antohetken käypään arvoon. IFRS:n mukaan optioista ja muista osakepalkkioista aiheutuu kulukirjaus yhtiön kirjanpitoon, koska kysymys on yhdestä palkanmaksutavasta. Kulukirjausta ei siis voida välttää antamalla palkaksi osakkeita tai optioita rahapalkan sijaan, eikä merkitystä ole sillä ovatko osakkeet uusia vai pörssistä takaisin ostettuja.

uutisliitteen kuva
Pertti Helaniemi
Managing Director

+358 9 4766 9421

LinkedIn

pertti.helaniemi@eam.fi