Takaisin

KHO:n myönteinen päätös EAM:n holdingyhtiörakenteen verotuksesta

KHO:n myönteinen päätös EAM:n holdingyhtiörakenteen verotuksesta

EAM:n osakepalkkioiden suojaus- ja toimituspalvelua varten toteutettu holdingyhtiörakenne sai Korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO) odotettua myönteisemmän päätöksen.

Päätöksen mukaan asiakasyhtiö saa vähentää verotuksessa työntekijöille luovutettujen osakkeiden hankintahinnan, vaikka osakkeen kurssi olisi laskenut. Omiin osakkeisiin sovellettava leikkuri (vähennyskelpoista on joko hankinta- tai luovutushinta, näistä alhaisempi) ei siis päde EAM:n kehittämään holdingyhtiörakenteeseen, koska kyseessä ei ole osakeyhtiölain mukainen omien osakkeiden hankinta. Tästä syystä EAM:n asiakasyhtiöille muodostuu oikeus vähentää osakkeiden hankintamenoa vastaavat määrät täysimääräisesti.

Päätös syntyi EAM:n ajaman ennakkoratkaisu- ja valitusprosessin myötä 8.3.2019 vuosikirjapäätöksenä KHO:2019:36 äänin 3-2. 

 

Lue koko päätös tästä