Takaisin

Liikkeeseenlaskijan asiamies pakolliseksi

Liikkeeseenlaskijan asiamies pakolliseksi

Liikkeeseenlaskijan asiamies on liikkeeseenlaskijan edustaja, joka vastaa yhtiötapahtuman toteutuksesta arvo-osuusjärjestelmässä yhdessä Arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajayhteisöjen kanssa. Liikkeeseenlaskijan asiamiehen nimeäminen helpottaa yhtiötapahtumien hallinnointia ja tehostaa niiden prosessointia, sillä liikkeeseenlaskuja ja yhtiöjärjestelyjä hoitamaan nimetään tähän toimintaan perehtynyt ammattimainen Arvopaperikeskuksen osapuoli.

Liikkeeseenlaskijan asiamieheksi kutsutaan siis OM-järjestelmässä liikkeeseenlaskijan valtuuttamaa järjestäjää, jolle on määrätty erityisiä tehtäviä ja jonka APK on hyväksynyt. Liikkeeseenlaskija voi valtuuttaa yhden asiamiehen kuhunkin yhtiötapahtumaan. Pakolliseksi liikkeeseenlaskijan asiamiehen käyttäminen tulee pörssiyhtiöille joulukuun alusta 2008 lähtien kaikissa keskeisissä yhtiötapahtumissa - ml. optioiden liikkeeseenlasku, osakemerkinnät ja osakepalkkioiden maksut (anti).

Liikkeeseenlaskijan asiamiehenä voi toimia tilinhoitajayhteisö tai sen asiamies, jonka Arvopaperikeskus on hyväksynyt. Evli Pankki Oyj aloitti 4.2.2008 ensimmäisenä liikkeeseenlaskijan asiamiehenä Suomessa. EAM välittää Evlin liikkeeseenlaskijan asiamies palveluja osana kokonaistarjontaansa osakekannustimien hallinnointipalveluihin liittyen.

uutisliitteen kuva
Pertti Helaniemi
Managing Director

+358 9 4766 9421

LinkedIn

pertti.helaniemi@eam.fi