Takaisin

Optioillekin varainsiirtoverot

Optioiden varainsiirtoverot

Osakepalkkioiden osalta syventävä ohjeistus ei sisällä käytännön muutoksia nykyiseen toimintamalliin.

Optioiden verotuksessa konkreettisin muutos on työntekijän optioiden käytön muuttuminen varainsiirtoverolliseksi. Yhtiön luovuttaessa uusia osakkeita veron peruste on osakekurssin ja merkintähinnan erotus ja vanhoja osakkeita käytettäessä osakkeen luovutuspäivän markkina-arvo. Em. johtaa siis vanhojen osakkeiden osalta korkeampaan veroon, mutta kokonaisarviossa on huomattava evl 18 § 3 vähennysoikeus. Käytännössä yhtiöillä on mahdollisuus valita mm. seuraavat tulkintamallit:

A.  Varainsiirtoveron kuuluessa ostajan vastuulle työnantaja ei muuta nykyistä toimintamalliaan, vaan jättää verosta huolehtimisen yksittäisen työntekijän vastuulle. Poikkeuksena yhtiön on kuitenkin vastattava vähintään ulkomaalaisten osalta veroista (jos toinen luovutuksen osapuoli on ulkomaalainen), jotka yhtiö voi periä työntekijältä takaisin palkkakuitilla.

B.  Yhtiö maksaa varainsiirtoverot (kaikkien) työntekijöidensä optiokäyttöjen osalta ja huomioi niiden määrät henkilöiden palkanlaskennassa ennakonpidätyksen alaisena etuutena.

C.  Yhtiö voi myös päätyä ns. sekamalliin, jossa suomalaisten työntekijöiden osalta toimitaan mallin A mukaisesti ja ulkomaalaisten osalta mallin B.

Monella yhtiöllä on jo varainsiirtoveroja koskeva linjaus osakepalkkioista, joiden osalta yhtiöt yleensä hoitavat ainakin varainsiirtoverojen raportoinnin ja tilityk-en haltijan puolesta. Koska yhtiöt pyrkinevät lähtökohtaisesti kohtelemaan työntekijöitään tasapuolisesti uskomme, että valtaosa yhtiöistä päätyy raportoimaan, tilittämään ja maksamaan verot haltijoiden puolesta, ja huomioivat ne palkanlaskennassa ennakonpidätyksenalaisena palkkana / luontaisetuna.

EAM tulee joka tapauksessa muuttamaan optioiden käytön raportointia siten, että ko. transaktioon liittyvät varainsiirtoveron määrä lisätään nykyisille raporteille tukemaan yhtiönne varainsiirtoverojen osalta tekemiä linjauksia. Halutessanne keskustelemme kanssanne mielellämme myös siitä vaihtehdosta, jossa EAM ja Evli Pankki hoitavat raportoinnin ja verojen tilityksen verottajalle yhtiönne puolesta.

Verottajan ohjeistus sisältää veroasiantuntijoiden mukaan epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia. Jos olette kiinnostuneita saamaan kannustimien verokysymyksiin erikoistuneen veroasiantuntijan tarkemman selvityksen uuden ohjeen soveltamiseen liittyen, hankimme sen mielellämme käyttöönne.

 

uutisliitteen kuva
Petri Pehkonen
Director, Operations

+358 9 4766 9425

petri.pehkonen@eam.fi